Directe toegankelijkheid fysiotherapie

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Dit wordt ook wel Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) genoemd en geldt ook voor de specialisaties zoals op deze website beschreven, mits de klachten niet chronisch zijn.Natuurlijk kunt u eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.
 
 
Screening
Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, voert deze eerst een screening uit. De screening start met een vraaggesprek, uw klacht wordt geïnventariseerd en er worden ook een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. Aan de hand van de verkregen informatie wordt bepaald of u in aanmerking komt voor een fysiotherapeutische intake/consult. Indien er (mogelijke) aanwijzingen zijn dat uw klachten niet binnen het vakgebied van de fysiotherapeut vallen dan wordt u geadviseerd alsnog naar uw huisarts te gaan.
 
Tijdens de fysiotherapeutische intake wordt er specifieker ingegaan op uw hulpvraag en vindt er een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Tot slot wordt het plan van aanpak met u doorgesproken (behandelplan). Tijdens het tweede en daarop volgende consulten vindt de daadwerkelijke behandeling plaats.
 
 
Kosten, verzekering en polisvoorwaarden
Er zijn kosten verbonden aan deze screening. Deze kosten worden uit uw aanvullende verzekering betaald. Heeft u deze aanvullende verzekering niet (of onvoldoende) dan zult u de kosten zelf moeten betalen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk. Controleer vooraf altijd eerst uw polisvoorwaarden.