U ben hier:

Huisreglement

Van harte welkom in onze praktijk!  U heeft nu samen met de therapeut uw klachten en wensen besproken en een behandelplan besproken.  Misschien heeft u al een tijdje last van een klacht, is dit net opgekomen of wilt u graag fit blijven. Welke reden u ook heeft, onze deskundigen staan tot uw dienst om uw herstel te bevorderen en uw fitheid te behouden. Voor een plezierige en effectieve samenwerking maken wij graag een aantal afspraken met u:

 

Algemene regels

 • Neem bij de eerste behandeling altijd een geldig legitimatiebewijs mee (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart). De fysiotherapeut is per 1 juli 2009 verplicht uw BSN-nummer te controleren. Neem ook uw zorgpas van uw ziektekostenverzekering mee en evt. een verwijsbrief van huisarts of specialist.
 • Voor een goed effectief herstel verwachten wij van u een actieve houding.

 

Hygiëne

 • Gaarne bij ieder bezoek een handdoek meenemen en plaatsen op behandelbank en/of trainingsapparatuur.
 • Bij het betreden van de sportzaal is het verplicht om binnensportschoenen te dragen om de hygiëne te waarborgen.
 • Na gebruik van een trainingstoestel graag netjes danwel schoon achterlaten. Vraag de fysiotherapeut naar instructie.
 • In de praktijk geldt een algeheel rookverbod.

 

Verzekeringsgegevens/betalingsvoorwaarden

 • Fysiotherapie, Manuele therapie en Psychosomatische therapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste verzekeringsgegevens en het bijhouden van het aantal behandelingen dat u heeft gehad.
 • Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij uzelf in rekening gebracht. Een overzicht van onze tarieven hangt in onze wachtkamer en is te vinden op onze website.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Voor afspraken op de maandag dient dit vóór 8.00 uur te gebeuren d.m.v. inspreken van de voicemail of een mail te sturen naar info@praktijkzp.nl. Bij het niet afzeggen of te laat afzeggen behoudt de fysiotherapeut zich het recht de afspraak voor 100% bij u in rekening te brengen. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.
 • Declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum. Zodra u in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd om extra administratiekosten bij u in rekening te brengen. Is de betaling na 2 herinneringen nog niet voldaan, dan is de fysiotherapeut gerechtigd om incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Facturen onder €267,- worden met €40,- incassokosten en evt. bijkomende wettelijke rente belast bovenop de oorspronkelijke factuur. Bij bedragen van €267,- of hoger wordt het oorspronkelijke factuurbedrag, inclusief bijkomende wettelijke rente en percentuele staffelincassokosten bij u in rekening gebracht. Verdere communicatie dient per incassobureau te verlopen.
 • Bij gebruikmaking van betaling via automatisch incasso wordt u minimaal 5 dagen van tevoren geïnformeerd voordat de afschrijving plaatsvindt.

 

Feedback, klachten en overige zaken

 • Wij staan open voor vragen, klachten en feedback. Schroom daarom niet om met ons daarover te praten of te mailen. Als u een klacht heeft, verzoeken wij dit eerst met de therapeut te bespreken. Mocht u er beiden niet uitkomen dan kunt u een gesprek aanvragen bij een van de praktijkeigenaren en biedt dit nog steeds geen uitkomst dan kunt u zich wenden tot het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Op www.defysiotherapeut.com vindt u hier meer informatie.
 • Wij houden voor uw behandelingen medische en administratieve gegevens bij. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Meer informatie vindt u op onze website.
 • Voor aanmeldingen, afmeldingen, algemene vragen, etc. kunt u de centrale administratie bereiken op telefoonnummer 075-7850922, deze is bereikbaar op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 of per e-mail via info@praktijkzoetelief.nl .

 

Hartelijk dank voor uw medewerking!                                                                                                       
Team Praktijk Zoetelief & Postema
X