U ben hier:

Klachtenregeling

Wij hechten veel waarde aan professionele deskundigheid, persoonlijk contact, wederzijds vertrouwen en respect en een goede informatie uitwisseling met de patiënt. Tevens mag u ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch adviezen of klachten over de behandelingen of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijkeigenaren Dhr. K. Zoetelief en/of mw. I. Postema. Daarnaast hebben wij een interne klachtenprocedure en kunt u uw klachten kenbaar maken via ons.

Als de klacht daarna niet naar uw tevredenheid wordt opgelost kunt u contact opnemen met het KNGF, de koepelorganisatie voor alle fysiotherapeuten. Zij kunnen u helpen in bemiddeling. Verdere informatie vindt u in de folder "Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut". Deze kunt u vinden in het folderrek in de praktijk en op de website onder downloads.