Bij Fysiotherapiepraktijk Zoetelief & Postema kunt u ook terecht voor revalidatie na COVID-19.

Wanneer u te maken heeft gehad met COVID-19 blijven er vaak nog langere tijd klachten bestaan. Klachten kunnen bestaan uit langdurige vermoeidheid, verminder algeheel uithoudingsvermogen, spierzwakte als gevolg van (langdurige) inactiviteit, verminderde longfunctie en verminderde ademspierkracht. Dit kan het oppakken van het dagelijks leven, zowel privé als werk, flink belemmeren. Fysiotherapiepraktijk Zoetelief & Postema kan ondersteuning bieden bij de opbouw van uw dagelijkse activiteiten, het verbeteren van het algeheel uithoudingsvermogen en de kracht. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het verbeteren van de ademhaling en ontspanningsoefeningen. Per patiënt wordt er een individueel behandelplan opgesteld waarbij we ook de mogelijkheid hebben om andere disciplines (ergotherapeut, diëtist, psycholoog, logopedist etc.) in te schakelen indien nodig.